Om Humantechnik

Tyska kvalitetsprodukter för din hörsel.

Humantechnik erbjuder en brett sortiment av hörseltekniska hjälpmedel. Produkterna är mycket uppskattade för sin intuitiva design. De är lättanvända och mycket stabila i sin funktion. Hjälpmedel av hög kvalitet handlar mycket om din trygghet som användare. Du skall kunna lita på att funktion och kvalitet lever upp till dina högt ställda krav.

Här finner du produkter som kombinerar modern teknik med en traditionell design och funktion.

I Sverige saluförs Humantechnik´s produkter av oss på Firma Br Ström.

Kontakta oss för mer information!